193. สรุปการประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอการปรับบทบาทและโครงสร้าง อย. ตามแผนปฎิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน