19. ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ และข้าราชการ/ลูกจ้าง ที่ใกล้เกษียณฯสังเกตการณ์การอบราวิชาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพดี และร่วมกิจกรรมโครงการ