189. ขอเรียนเชิญท่านและเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561