185. แจ้งเวียนหนังสือจากหน่วยงานภายนอก (กรมบัญชีกลางได้ส่งหนังสือซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฎิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา จำนวน 2 เรื่อง)

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน