183. ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพทาสีทองพระะพุทธรูปองค์ใหญ่ (ปางประทานพร)

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน