165. ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม “โครงการยกระดับขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐภายใต้การปฎิบัติงานใยุคดิจิทัล”

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน