164. สรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจ ประจำวันที่ 23 ก.ค. 61