160. ขอส่งรายงานการประชุมคณะทำงานวางระบบการประเมินผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 2/2561

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน