159. การกำหนดชื่อย่อรหัสพยัญชนะและเลขที่หนังสือออกขจองหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน