149. มอบอำนาจดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ให้ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการศูนย์ และผู้อำนวยการสถาบันปฎิบัติราชการแทน

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน