148. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ทุนฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำและการสร้างนักยุทธศาสตร์ในระบบราชการไทย (Leadersip and Strategist)

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน