143. ขอนำส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ “อิ่มทั่วไปทย จ่ายไม่แพง” และ “บัตรบางจาก-กบข.”