134. ประกาศอย. เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดพ้นจากหน้าที่การงานเนื่องจากเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน