133. การเตรียมพร้อมสู่การปฎิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบิรหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน