127. การยกเลิกประกาศระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับเภสัชกรที่ปฎิบัติงานโดยไม่ทำเวชปฎิบัติส่วนตัวและหรือปฎิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน