12. คำสั่ง สธ ที่ 80/61 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนเลขาธิการฯ

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน