117. สรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจ ประจำวันที่ 15 พ.ค. 2561