112. ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 65, 66