110. แจ้งแนวทางการพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมทั้งแนบ Infographi แสดง “ขั้นตอนการลงทะเบียนของข้าราชการ”

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน