108. ขอความอุปถัมภ์ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการครั้งหนึ่งในชีวิตช่วยไถ่ชีวิตโค-กระุบือ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และน้อมถวายเป็นพระราชการกุศลแด่องค์พ่อหลวงของแผ่นดินปีที่ 3