เรื่อง รับฟังความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์การโฆษณาทางสื่อสิ่งของสำหรับแจกหรือของชำร่วย

เรื่อง รับฟังความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์การโฆษณาทางสื่อสิ่งของสำหรับแจกหรือของชำร่วย ทั้งนี้หากมีข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็น โปรดส่งข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็น email: drugadcontrol@fda.moph.go.th ภายใน  วันศุกร์ที่  12 ตุลาคม  2560

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน