ผู้บริหารกองยา

ชื่อ  นายสุชาติ  จองประเสริฐ  (SUCHART CHONGPRASERT)
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองยา
ระดับ  สูง
เบอร์โทรติดต่อ 
ชื่อ   –
ตำแหน่ง  ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของยา และการใช้ยา
ระดับ  เชี่ยวชาญ
เบอร์โทรติดต่อ 
ชื่อ  นางธารกมล จันทร์ประภาพ (THARNKAMOL CHANPRAPAPH)
ตำแหน่ง  ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานยา
ระดับ  เชี่ยวชาญ
เบอร์โทรติดต่อ 

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน