กลุ่มกำหนดมาตรฐาน

ชื่อ  นางนันทรัตน์   สุขรอด  (NANTARAT  SUKROD)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่และรับผิดชอบ  หัวหน้ากลุ่มกำหนดมาตรฐาน
เบอร์โทรติดต่อ  7344

ชื่อ นางสาวนันทวลักษณ์ พูลวิวัฒน์ชัยการ (NUNTAVALUCK  POOLVIVATCHAIKARN)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรติดต่อ  7344
ชื่อ  นางสาวณยา  วงษ์พูน  (NAYA  VONGPOON)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการ
เบอร์โทรติดต่อ  7344
ชื่อ  นางนารีพรรณ  กิจเจริญนุกูล  (NAREEPRAN KITCHAROENNUKUL)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการ
เบอร์โทรติดต่อ  7344
ชื่อ  นางสาวพัชราวรรณ พลรักษา  ()
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
เบอร์โทรติดต่อ  7344
ชื่อ  นางสาววรรณนิสา สุดทรวง  (WANNISA SUDSUANG)
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับ  
เบอร์โทรติดต่อ  7344

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน