ลำดับ​ชื่อระบบ​Version​Download (*.docx)​​Download (*.pdf)
1การเข้าใช้งานระบบยาภายใต้ Skynet​20200921DocPDF
2.1​ระบบทะเบียนตำรับยา​02B-20180910DocPDF
2.2​ปิดสถานะในระบบ E-tracking​04B.2-20180910DocPDF
2.3​ระบบประเมินทะเบียนตำรับยา E-Review04B.2-20181210
04B.3-20180910
Doc for PTL
Doc for Expert
PDF for PTL
PDF for Expert
2.4​ระบบประเมิน eCTD โดย docuBridge​04B-20170310DocPDF
3​ระบบเภสัชเคมีภัณฑ์DocPDF
4.1​ระบบสถานที่ด้านยาDocPDF
4.2​ระบบสถานที่ด้านยาสำหรับ สสจ.DocPDF
5.1​ระบบรายงานประจำปีDocPDF
5.2​ระบบรายงานทุก 4 เดือนDocPDF
5.3​คู่มือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายงานประจำปี (Verified Data)DocPDF
6​ระบบจัดการกล่องเอกสารDocPDF
7​ระบบจัดการเว็บไซค์DocPDF
8​ระบบ e-meetingDocPDF
9​ระบบตรวจประเมิน GMPDocPDF
10.1​ระบบค้นหาผู้จัดจำหน่ายยารายเดียวDocPDF
10.2​ระบบค้นหาด้านยาDocPDF
10.3​ระบบค้นหาเอกสารสแกนDocPDF