แนวทางการประเมินคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแบบอิเล็กทรอนิกส์

เอกสาร

​ชื่อเรื่อง​download
​1. หลักการประเมินประโยชน์และความเสี่ยงของยาPDF
2. แนวทางการประเมินที่สำคัญ (Guideline)
2.1 ICH GuidelineLINK
2.2 EMA Assessment Report GuidelineLINK
​3. สืบค้นเอกสารกำกับยาอ้างอิง
3.1 เอกสารกำกับยาสำหรับบุคคลากรทางการแพทย์PDF
3.2 เอกสารกำกับยาสำหรับประชาชนPDF
​4. หลักเกณฑ์/ข้อกฏหมหายที่เกี่ยวข้อง
4.1 แนวทางการจัดทำเอกสารกำกับยาPDF