4. ข้อกำหนดชีววัตถุที่ใช้สำหรับมนุษย์ พ.ศ.2543

วันที่ลงนาม ​3 มิ.ย 2543