คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาต

ลำดับ​เรื่องวันที่ลงนาม​Download
5ที่ 486/2560
ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านไพบูรย์ฟาร์มา
​20 ก.ย. 2560​PDF
4ที่ 54/2557
ใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันของบริษัทไทยปิ่นเพชร์ จำกัด​
5 ก.พ 2557​PDF
3ที่ 443/2553
ใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันของบริษัทโรงงานเภสัชกรรม เรมี่ฟาร์ม จำกัด​
29 ธ.ค 2553​PDF
2ที่ 418/2553
ใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันของห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิวินเนอร์ ฟาร์มาซูติคอล​
3 ธ.ค 2553​PDF
1ที่ 355/2543
ใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน ของ บริษัท อาคเนย์ (ไต้ตัง) จำกัด
20 ก.ย 2543​PDF