คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง พักใช้ใบอนุญาต

ลำดับเรื่องวันที่ลงนามพักใช้ถึงวันที่Download
118ที่ 223/2564 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านสายไหม ฟาร์มา กรุงเทพมหานคร15 มิ.ย. 256417 ธ.ค. 2564PDF
117ที่ 222/2564 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านแอดโฮมฟาร์ม่า สาขา 2 กรุ่งเทพมหานคร15 มิ.ย. 256417 ธ.ค. 2564PDF
116ที่ 184/2564 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านทรัสต์ ดรักสโตร์ กรุงเทพมหานคร19 พ.ค. 256412 ต.ค. 2564PDF
115ที่ 183/2564 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านขายยาอภิวัฒน์ สาขา ๒ กรุงเทพมหานคร19 พ.ค. 256411 ต.ค. 2564PDF
114ที่ 182/2564 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านพรโชคฟาร์ม่า กรุงเทพมหานคร19 พ.ค. 256411 ต.ค. 2564PDF
113ที่ 181/2564 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านหมอยา(สาขา๒) กรุงเทพมหานคร19 พ.ค. 256411 ต.ค. 2564PDF
112ที่ 180/2564 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านขายยาอภิวัฒน์ สาขา ๑ กรุงเทพมหานคร19 พ.ค. 256411 ต.ค. 2564PDF
111ที่ 178/2564 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านนิโลบล ฟาร์มาซี กรุงเทพมหานคร19 พ.ค. 25648 ต.ค. 2564PDF
110ที่ 177/2564 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านบ้านยา เสรีไทย กรุงเทพมหานคร19 พ.ค. 25648 ต.ค. 2564PDF
109ที่ 9/2564 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านรักษาฟาร์มาซี กรุงเทพมหานคร14 ม.ค. 25641 มิ.ย. 2564PDF
108ที่ 10/2564 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านยากิตติพศ ฟาร์ม่า กรุงเทพมหานคร14 ม.ค. 25641 มิ.ย. 2564PDF
107ที่ 417/2563 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านยาหวานขม กรุงเทพมหานคร24 ก.ย. 256317 ก.พ. 2564PDF
106ที่ 416/2563 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านทวีลาภ เภสัช กรุงเทพมหานคร24 ก.ย. 256315 ก.พ. 2564PDF
105ที่ 415/2563 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านพาดา เจริญเภสัช กรุงเทพมหานคร24 ก.ย. 256315 ก.พ. 2564PDF
104ที่ 304/2563 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร16 มิ.ย. 25639 พ.ย. 2563PDF
103ที่ 303/2563 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันบริษัท แลชแมน จำกัด กรุงเทพมหานคร16 มิ.ย. 256327 ต.ค. 2563PDF
102ที่ 305/2563 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านธเนตร ฟาร์มาซี กรุงเทพมหานคร16 มิ.ย. 256321 ต.ค. 2563PDF
101ที่ 192/2563 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านบ้านยายิ้มหวาน กรุงเทพมหานคร7 เม.ย. 256324 ส.ค. 2563PDF
100ที่ 191/2563 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านเฮง ฟาร์มาซี กรุงเทพมหานคร7 เม.ย. 256324 ส.ค. 2563PDF
99ที่ 125/2563 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านส้มโอฟาร์ม่า กรุงเทพมหานคร26 ก.พ. 256314 ก.ค. 2563PDF
98ที่ 124/2563 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านบ้านยาหรรษา กรุงเทพมหานคร
26 ก.พ. 2563
13 ก.ค. 2563PDF
97ที่ 123/2563 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านฟาร์ม่า พลัส PHARMA PLUS กรุงเทพมหานคร26 ก.พ. 256315 ก.ค. 2563PDF
96ที่ 591/2562 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านแอดแคร์ ฟาร์ม่า @ Care pharma กรุงเทพมหานคร3 ธ.ค. 256212 พ.ค.2563PDF
95ที่ 590/2562 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านห้องยา 65 กรุงเทพมหานคร3 ธ.ค. 256223 เม.ย.2563PDF
94ที่ 589/2562 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านกิตติพศ ฟาร์ม่า กรุงเทพมหานคร3 ธ.ค. 256223 เม.ย.2563PDF
93ที่ 588/2562 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านสายไหม ฟาร์มาซี กรุงเทพมหานคร3 ธ.ค. 256223 เม.ย.2563PDF
92ที่ 587/2562 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านเวลาฟาร์มาซี กรุงเทพมหานคร3 ธ.ค. 256223 พ.ค.2563PDF
91ที่ 454/2562 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านฟาร์ม่า พลัส สาขา 2 กรุงเทพมหานคร20 ก.ย. 256230 ม.ค. 2563PDF
90ที่ 412/2562 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านรุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร29 ส.ค. 256215 ม.ค. 2563PDF
89ที่ 411/2562 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านอุ่นใจฟาร์มาซี กรุงเทพมหานคร29 ส.ค. 256215 ม.ค. 2563PDF
88ที่ 409/2562 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านรามาฟาร์มาซี กรุงเทพมหานคร29 ส.ค. 256214 ม.ค. 2563PDF
87ที่ 410/2562 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านสุริยาฟาร์มาซี กรุงเทพมหานคร29 ส.ค. 256213 ม.ค. 2563PDF
86ที่ 348/2562 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านยาณัฐวัฒน์ กรุงเทพมหานคร22 ก.ค. 25625 ธ.ค.. 2562PDF
85ที่ 347/2562 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านดรักส์ฟาร์มา กรุงเทพมหานคร22 ก.ค. 25624 ธ.ค.. 2562PDF
84ที่ 346/2562 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านดิน่าฟาร์มาซี กรุงเทพมหานคร22 ก.ค. 25625 ธ.ค. 2562PDF
83ที่ 290/2562 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านบ้านยาหวาน กรุงเทพมหานคร18 มิ.ย. 256231 ต.ค.. 2562PDF
82ที่ 289/2562 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านนพพรเภสัช กรุงเทพมหานคร18 มิ.ย. 25621 พ.ย.. 2562PDF
81ที่ 288/2562 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านบ้านยาหวานเจี๊ยบ กรุงเทพมหานคร18 มิ.ย. 256231 ต.ค.. 2562PDF
80ที่ 280/2562 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านศิริเดช เภสัช กรุงเทพมหานคร14 มิ.ย. 256213 ต.ค. 2562PDF
79ที่ 276/2562 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน บริษัท ฮีโร่มัยซิน ฟาร์ม่า จำกัด11 มิ.ย. 256222 ต.ค.. 2562PDF
78ที่ 273/2562 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านคลินิคยา กรุงเทพมหานคร7 มิ.ย. 256218 ต.ค. 2562PDF
77ที่ 254/2562
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้านดีพลัส สโตร์ 9 กรุงเทพมหานคร
24 พ.ค. 256218 ต.ค. 2562PDF
76ที่ 140/2562
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
บริษัท เอช.เค.เมดิซีน จำกัด
14 มี.ค. 256216 ก.ค. 2562PDF
75ที่ 139/2562
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน
บริษัท เอช เค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
14 มี.ค. 256216 ก.ค. 2562PDF
74ที่ 39/2562
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านปัณณวิชญ์ กรุงเทพมหานคร
23 ม.ค. 256220 มิ.ย. 2562PDF
73ที่ 38/2562
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านขายยาเดอะฟาร์มาซิสต์ กรุงเทพมหานคร
23 ม.ค. 256220 มิ.ย. 2562PDF
72ที่ 37/2562
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านรุ่งเรืองโอสถ กรุงเทพมหานคร
23 ม.ค. 256221 มิ.ย. 2562PDF
71ที่ 36/2562
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านศิริเดช เภสัช กรุงเทพมหานคร
23 ม.ค. 256214 มิ.ย. 2562PDF
70ที่ 16/2562
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านแอดโฮมฟาร์มาซี 101 กรุงเทพมหานคร
9 ม.ค. 256229 พ.ค. 2562PDF
69ที่ 317/2561
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านแอดโฮมฟาร์ม่า กรุงเทพมหานคร
29 มิ.ย. 2561PDF
68ที่ 214/2561
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านสุภาพงษ์เภสัช กรุงเทพมหานคร
10 พ.ค. 2561PDF
67ที่ 213/2561
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านหทัยราฎร์ ฟาร์มาซี กรุงเทพมหานคร
10 พ.ค. 2561PDF
66ที่ 184/2561
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน
บริษัท เบสซี่แอรอน จำกัด
20 เม.ย. 25616 ก.ย. 2561PDF
65ที่ 179/25561
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านอรุณฟาร์ม่า กรุงเทพมหานคร
18 เม.ย. 256119 ก.ย. 2561PDF
64ที่ 178/2561
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านเวลาฟาร์มาซี กรุงเทพมหานคร
18 เม.ย. 2561PDF
63ที่ 530/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านรื่นรมย์ฟาร์มาซี กรุงเทพมหานคร
25 ก.ย. 256026 ม.ค. 2561PDF
62ที่ 527/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านเมดิซีน แอนด์ เฮลธ์แคร์ กรุงเทพมหานคร
25 ก.ย. 25606 ก.พ. 2561PDF
61ที่ 485/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
บริษัท เจริญทรัพย์ เวชภัณฑ์ จำกัด
15 ก.ย. 256018 ม.ค. 2561PDF
60ที่ 484/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านยาฟาร์มาซี กรุงเทพมหานคร
15 ก.ย. 256018 ม.ค. 2561PDF
59ที่ 482/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
บริษัท สมบูรณ์ฟาร์มาซี จำกัด
15 ก.ย. 256017 ม.ค. 2561PDF
58ที่ 481/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
บริษัท โมเดิร์น เมด จำกัด
15 ก.ย. 256016 ม.ค. 2561PDF
57ที่ 480/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน
บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด
15 ก.ย. 256016 ม.ค. 2561PDF
56ที่ 479/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน
บริษัท นิวไลฟ์ฟาร์ม่า จำกัด
15 ก.ย. 256016 ม.ค. 2561PDF
55ที่ 397/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านรุ้งเจริญฟาร์ม่า กรุงเทพมหานคร
23 ส.ค. 25606 ม.ค. 2561PDF
54ที่ 396/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านบ้านขวัญฟาร์ม่า กรุงเทพมหานคร
23 ส.ค. 256011 ม.ค. 2561PDF
53ที่ 33/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านณัฐธยาน์ ฟาร์มาซี กรุงเทพมหานคร
17 ม.ค. 6011 ก.ค. 60PDF
52ที่ 31/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านเภสัชกร-ซี กรุงเทพมหานคร
17 ม.ค. 6011 ก.ค. 60PDF
51ที่ 26/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านสมายดรัก กรุงเทพมหานคร
17 ม.ค. 6011 ก.ค. 60PDF
50ที่ 32/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้าน วิวัฒน์เภสัช กรุงเทพมหานคร
17 ม.ค. 6012 ก.ค. 60PDF
49ที่ 27/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านยาพลอยไพลินฟาร์มาซี กรุงเทพมหานคร
17 ม.ค. 6012 ก.ค. 60PDF
48ที่ 41/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านคลังยา แพทย์-เภสัช กรุงเทพมหานคร
17 ม.ค. 608 ก.ค. 60PDF
47ที่ 537/2559
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ร้าน
นิรันดร์รัตน์-ธรรมรัตน์ เภสัชกร กรุงเทพมหานคร
23 พ.ย.598 ก.ค. 60PDF
46ที่ 24/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้าน ดี พลัส เอ็กซ์เพรส กรุงเทพมหานคร
17 ม.ค. 6016 มิ.ย. 60PDF
45ที่ 20/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้าน ป้องนภัสเภสัช กรุงเทพมหานคร
17 ม.ค. 608 มิ.ย. 60PDF
44ที่ 22/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านสมัยเจริญเภสัช กรุงเทพมหานคร
17 ม.ค. 608 มิ.ย. 60PDF
43ที่ 40/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านกฤษรุ่งเรือง กรุงเทพมหานคร
17 ม.ค. 605 มิ.ย. 60PDF
42ที่ 38/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านบางรัก เมดิซีน กรุงเทพมหานคร
17 ม.ค. 60PDF
41ที่ 37/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านบูฟาร์มาซี กรุงเทพมหานคร
17 ม.ค. 608 มิ.ย. 60PDF
40ที่ 36/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านหนึ่ง หมอยา กรุงเทพมหานคร
17 ม.ค. 60PDF
39ที่ 34/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านยาเอ็มที กรุงเทพมหานคร
17 ม.ค. 60PDF
38ที่ 30/2560
เรื่อง พักใช้มบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้าน ยากรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
17 ม.ค. 60PDF
37ที่ 29/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้าน ยาวิษณุเภสัช  กรุงเทพมหานคร
17 ม.ค. 60PDF
36ที่ 28/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้าน พัชณพันธ์เภสัช กรุงเทพมหานคร
17 ธ.ค. 2560PDF
35ที่ 25/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้าน รักษ์ยาเภสัช กรุงเทพมหานคร
17 ม.ค. 60PDF
34ที่ 23/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านเพชรรุ่งเรือง กรุงเทพมหานคร
17 ม.ค. 605 มิ.ย. 60PDF
33ที่ 39/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านมุมยา กรุงเทพมหานคร
17 ม.ค. 605 มิ.ย. 60PDF
32ที่ 19/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านยาศิรินธร กรุงเทพมหานคร
17 ม.ค. 6016 มิ.ย. 60PDF
31ที่ 35/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านวุฒิเภสัช กรุงเทพมหานคร
17 ม.ค. 608 มิ.ย. 60PDF
30ที่ 21/2560
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านศรีอนันต์ฟาร์มา กรุงเทพมหานคร
17 ม.ค. 608 มิ.ย. 60PDF
29ที่ 584/2559
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านบ้านยา กรุงเทพมหานคร
27 ธ.ค. 25599 พ.ค. 2560PDF
28ที่ 583/2559
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านบ้านยา สาขา2 กรุงเทพมหานคร
27 ธ.ค. 25599 พ.ค. 2560PDF
27ที่ 538/2559
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้าน บ้านยา กรุงเทพมหานคร
23 พ.ย. 2559PDF
26ที่ 378/2559
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้าน เจ พี ฟาร์ม่า กรุงเทพมหานคร
22 ก.ย. 2559PDF
25ที่ 315/2559
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 109/2559
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักรของบริษัท อะกริ เวิลด์ซัพพลาย จำกัด
10 ส.ค. 2559PDF
24ที่ 214/2559
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน
บริษัท พี.พี.แลบอราตอรี่ส์ จำกัด
30 พ.ค. 25597 ต.ค. 2559PDF
23ที่ 213/2559
เรื่อง พักใบอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักรของบริษัท พราวด์ เคมิคอล จำกัด
30 พ.ค. 255929 ก.ย. 2559PDF
22ที่ 100/2559
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านพรสุขเภสัช กรุงเทพมหานคร
3 มี.ค. 25598 ก.ค. 2559PDF
21ที่ 99/2559
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านส่งเสริมเภสัช กรุงเทพมหานคร
3 มี.ค. 2559PDF
20ที่ 195/2558
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านแสงชัยเภสัช กรุงเทพมหานคร
2 มิ.ย 255814 ต.ค. 2558PDF
19ที่ 367/2558
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านเรือนยาห้าสิบสาม
12 ต.ค 255814 มี.ค 2558PDF
18ที่ 368/2558
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านสามัคคีเภสัช
12 ต.ค 255814 มี.ค 2558PDF
17ที่ 369/2558
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านคลังยาสมบัติ์
12 ต.ค 255814 มี.ค 2558PDF
16ที่ 370/2558
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านฟาร์มาซี พลัส
12 ต.ค 255814 มี.ค 2558PDF
15ที่ 371/2558
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านสุขภาพและยา
12 ต.ค 255814 มี.ค 2558PDF
14ที่ 372/2558
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านรวมยา
12 ต.ค 255814 มี.ค 2558PDF
13ที่ 373/2558
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านหมอยาห้าสาม
12 ต.ค 255814 มี.ค 2558PDF
12ที่ 374/2558
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านเพชรสมุทรเภสัช
12 ต.ค 255810 มี.ค 2559PDF
11ที่ 375/2558
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านดี-ดรักส์
12 ต.ค 255814 มี.ค 2558PDF
10ที่ 376/2558
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านยออายาเภสัช
12 ต.ค 255814 มี.ค 2558PDF
9ที่ 377/2558
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านยาวัชสัณห์
12 ต.ค 255815 มี.ค 2558PDF
8ที่ 378/2558
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านยารัตนโรจน์
12 ต.ค 255815 มี.ค 2558PDF
7ที่ 379/2558
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านยาชุติญา
12 ต.ค 255815 มี.ค 2558PDF
6ที่ 380/2558 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันของร้านหทัยราฎร์เภสัช12 ต.ค 255815 มี.ค 2558PDF
5ที่ 381/2558
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านบ้านหมอยา ๒๔
12 ต.ค 255814 มี.ค 2558PDF
4ที่ 382/2558
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านศิริเวช
12 ต.ค 255815 มี.ค 2558PDF
3ที่ 383/2558
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
บริษัท บุญฟาร์ม จำกัด
12 ต.ค 255816 มี.ค 2558PDF
2ที่ 384/2558
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮอร์ส ซิตี้
12 ต.ค 255816 มี.ค 2558PDF
1ที่ 419/2553
เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณของบริษัท แมทเซ็นเตอร์ จำกัด
3 ธ.ค 2553PDF