72. ​แนวปฏิบัติและข้อกำหนดการพิจารณาคำขอที่ยื่นไว้ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2556

วันที่ลงนาม ​12 พ.ค 2558