58. ​กำหนดให้ยาทรามาดอล (Tramadol) ต้องรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วันที่ลงนาม ​6 ก.ย 2556