40. ​รายการยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ที่จะทบทวนทะเบียนตำรับยา ครั้งที่ 1 (ยกเลิก เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563)

วันที่ลงนาม 4 ม.ค 2555