36. ​รายการกลุ่มยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ที่จะทบทวนทะเบียนตำรับยา (ยกเลิก เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563)

วันที่ลงนาม ​8 เม.ย 2554