34. ​นโยบายการทบทวนทะเบียนตำรับยาและแนวทางการปฎิบัติการทบทวนทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ (ยกเลิก เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563)

วันที่ลงนาม 14 มี.ค 2554