32. คำแนะนำในการจัดทำรายงานการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์และรูปแบบ มาตรฐานรายงานการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์

วันที่ลงนาม ​21 มิ.ย 2553