26. กำหนดให้ยาซิลเดนาฟิล(Sildenafil) ทาดาลาฟิล(Tadalafil) และ วาเดนาฟิล(Vardenafil) ต้องรายงานต่อ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วันที่ลงนาม 12 ต.ค 2552