24. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนตำรับยา สำหรับกรณีการสำรองยาต้านไวรัส พ.ศ. 2552

วันที่ลงงนาม 21 ก.ค 2552