23. ​กำหนดให้ยาไนมิซุไลด์ (Nimesulide) ชนิดรับประทานต้องรายงานต่อ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วันที่ลงนาม 25 พ.ค 2552