2. กำหนดยาที่ต้องรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วันที่ลงนาม ​5 มิ.ย 2534