17. กําหนดให้ยาน้ำที่มีไดเฟนไฮดรามีน (Diphenhydramine) หรือ โปรเมทาซีน (Promethazine) เป็นส่วนประกอบต้องรายงานต่อ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วันที่ลงนาม 5 ก.ย 2551