156. ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ(GMP Clearance of Overseas Pharmaceutical Manufacturers)

วันที่ลงนาม 29 เม.ย. 2564