154. การอนุญาตผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์แบบมีเงื่อนไขในสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีการระบาดใหญ่ของโรค (Conitional Approval for Emergency Use of Medicinal Products) (ฉบับที่ 2)​

วันที่ลงนาม 17 ก.พ. 2564​