152. การอนุญาตผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์แบบมีเงื่อนไขในสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีการระบาดใหญ่ของโรค​ (Conditional Approval for Emergency Use of Medicinal Products)

วันที่ลงนาม 24 ก.ค.2563