148. การยกเว้นการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์สำหรับผลิตภัณฑ์ยา ตามหลักการของ Biopharmaceutic Classification System (BCS)

วันที่ลงนาม 20 เม.ย. 2563​