14. การนำข้อตกลง ASEAN Harmonization Product on Pharmaceutical Registration สู่การปฏิบัติเต็มรูปแบบ

วันที่ลงนาม ​2 พ.ย 2550