121. การดำเนินการแก้ไขชื่อสามัญของตัวยาสำคัญในฉลากและเอกสารกำกับยาของทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน

วันที่ลงนาม 31 ก.ค. 2561​