10. คำแนะนำในการจัดทำโครงการร่างการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์

วันที่ลงนาม 3 ส.ค 2549