คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตำรับยา

ติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 0-2590-7344 e-mail : druglaw@fda.moph.go.th

รวมรายการยา ตั้งแต่ลำดับ 1 – 50 ตามคำสั่ง เพิกถอนทะเบียนตำรับยา ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510​  |  Click to Download 

ลำดับชื่อเรื่องวันที่ลงนามAcrobat
92เพิกถอนทะเบียนตำรับยาที่มีส่วนประกอบของยานีโอมัยซิน (Neomycin) แบซิเทรซิน (Bacitracin) หรือไทโรทริซิน (Tyrothricin) | ที่ 26/256411 ม.ค. 2564OpenPDF
91เพิกถอนทะเบียนตำรับยาที่มี เออร์กอตตามีน (Ergotamine)  เป็นส่วนประกอบสำหรับรักษาไมเกรน (Migraine) | ที่ 763/256320 ก.ค. 2563OpenPDF
90เพิกถอนทะเบียนตำรับยา ฟูราโซลิโดน (Furazolidone) นีโอมัยซิน (Neomycin) หรือ ไดไอโอโดไฮดรอกซิควิน (Diiodohydroxyquin) | ที่ 762/256320 ก.ค. 2563OpenPDF
89เพิกถอนทะเบียนตำรับยา ฆ่าเชื้อแบคทีเรียสูตรผสมชนิดรับประทานที่มีส่วนประกอบของยาอะมอกซิซิลลิน (Amoxicillin) ผสมไดคลอกซาซิลลิน (Dicloxacillin) จำนวน 3 ทะเบียนตำรับ | ที่ 631/25632 มิ.ย. 2563OpenPDF
88เพิกถอนทะเบียนตำรับยา (พาราเซตามอล) | ที่ 780/25629 ก.ค. 2562OpenPDF
87ทะเบียนตำรับยาฟีนาโซไพริดีน (Phenazopyridine) ชนิดรับประทาน | ที่ 763/25623 ก.ค. 2562OpenPDF
86ทะเบียนตำรับยา Ketoconazole ชนิดรับประทาน จำนวน 13 ตำรับ | ที่ 1055/256122 ส.ค. 2561OpenPDF
85ทะเบียนตำรับยาแก้ท้องเสียชนิดรับประทานที่มีส่วนประกอบของยา iodochlorhydroxyquin หรือยา phthalylsulfathiazole และยาสูตรผสมที่มีส่วนประกอบของยาทั้งสองรายการ จำนวน 3 ตำรับ | ที่ 378/256128 มี.ค. 2561OpenPDF
84ทะเบียนตำรับยาที่มีโคลิสติน (Colistin) เป็นส่วนประกอบชนิดรับประทาน จำนวน 3 ตำรับ | ที่ 254/25612 มี.ค. 2561OpenPDF
83ทะเบียนตำรับยาสตริกนิน (Strychnine) ในรูปแบบยาเดี่ยว ชนิดฉีด จำนวน 2 ตำรับ| ที่ 253/25612 มี.ค. 2561OpenPDF
82ทะเบียนตำรับยาแก้ท้องเสียชนิดรับประทานตำรับเดี่ยว Sulfaguanidine หรือ Sulphaguanidine จำนวน 7 ตำรับ | ที่ 195/256115 ก.พ. 2561OpenPDF
81ทะเบียนตำรับยาสูตรผสมแก้ท้องเสียชนิดรับประทานที่มีส่วนประกอบของยาคลอแรมเฟนิคอล (Chloramphenical) และยาสเตร็ปโตมัยซิน (Streptomycin) จำนวน 2 ตำรับ | ที่ 104/256125 ม.ค. 2561OpenPDF
80ทะเบียนตำรับยารักษาโรคทางเดินปัสสาวะชนิดรับประทานที่มีส่วนประกอบของเมทิลีนบลู (Methylene blue) ทั้งตำรับยาเดี่ยวและยาสูตรผสมที่มีและไม่มีส่วนประกอบของโพแทสเซียมไนเตรต (Potassium nitrate) จำนวน 11 ตำรับ | ที่ 79/256122 ม.ค. 2561OpenPDF
79ยาอะเซตฟีโนลิเซทิน(Acetphenolisatin) หรือ ออฟซีเฟนิเซติน(Oxyphenisatine) | ที่ 1807/256012 ธ.ค. 2560OpenPDF
78ยาสำหรับมนุษย์ที่มีตัวยาฟีนิลบิวตาโซน (Phenylbutazone) เป็นส่วนประกอบ จำนวน 70 ตำรับ | ที่ 1435/256014 พ.ย. 2560OpenPDF
77ยาฟลอเฟนิคอล (florfenicol) ซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะที่ใช้สําหรับสัตว์ และเป็นยาในกลุ่มคลอแรมเฟนิคอล (chloramphenicol) แต่มีความปลอดภัยมากกว่า เนื่องจากสูตรโครงสร้างของยาดังกล่าวมีความแตกต่างจากยาคลอแรมเฟนิคอล (chloramphenicol) สมควรยกเลิกคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ ๖๗๘/๒๕๓๑ เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตำรับยาที่มีคลอแรมเฟนิคอล (chloramphenicol) อนุพันธ์และเกลือของยานี้ (derivatives and its salts) รวมทั้งเกลือของอนุพันธ์ผสมอยู? ซึ่งนํามาใชในสัตว์ ที่ใช้บริโภค (Food producing animals) ทุกรูปแบบ | ที่ 1222/255829 ก.ค 2558OpenPDF
76ยาที่มีส่วนประกอบของ camphor หรือ sodium camphosulphonate ชนิดฉีด | ที่ 504/255819 มี.ย 2558OpenPDF
75ยาน้ำตราบีเวลล์ ที่ 506/255412 เม.ย 2554OpenPDF
74อีนาลาพริล มาลีเอท (Enalapril maleate) | ที่ 462/25544 เม.ย 2554OpenPDF
73ฟีนอล์ฟธาลีน (Phenolphthalein) | ที่ 1923/255319 ต.ค 2553OpenPDF
72ยาฟีนอล์ฟธาลีน (Phenolphthalein) และแซนโตนิน (Santonin) |ที่ 985 /255320 พ.ค 2553OpenPDF
71ยาฟีโนเวอรีน (Fenoverine) | ที่ 1421 /255230 ก.ย 2552OpenPDF
70ยาคลอร์ซ็อกซาโซน (Chlorzoxazone) | ที่ 1115 /255220 ส.ค 2552OpenPDF
69ยาคาสคารา ซากราดา (Cascara sagrada) | ที่ 859 /25522 ก.ค 2552OpenPDF
68ยาสูตรผสมเมโธคาร์บามอล (Methocarbamol) 
และอินโดเมธาซิน (Indomethacin) | ที่ 848 /2552
2 ก.ค 2552OpenPDF
67ยาสูตรผสมของยามีแธนดีโนน (Methandienone) กับ ยาไซโปรเฮปตาดีน (Cyproheptadine) | ที่ 736 /25525 มิ.ย 2552OpenPDF
66ยาคาริโซโพรดอล (Carisoprodol) | ที่ 547 /255223 เม.ย 2552OpenPDF
65ยาสูตรผสมไบซาโคดิล (Bisacodyl) และฟีนอล์ฟธาลีน (Phenolphthalein) ที่ 1107 /25507 พ.ย 2550OpenPDF
64ยา Proserine Capsule ที่ 840 /255019 ก.ย 2550OpenPDF
63ยาไดไพโรน (Dipyrone) ที่ 442 /255016 พ.ค 2550OpenPDF
62ยาเม็ดไอบูโพรเฟน (Ibuprofen) ชนิดเคลือบน้ำตาล | ที่ 355/255010 เม.ย 2550OpenPDF
61ยาเพนนิซิลลิน จี ชนิดเม็ด (Penicillin G tablet) ที่ 185/255026 ก.พ 2550OpenPDF
60ยาสูตรผสมไทรแอมซิโนโลน(Triamcinolone) และคานาไมซิน (Kanamycin) ที่ 613/25495 ก.ค 2549OpenPDF
59ยาสูตรผสมเมธิลเพร็ดนิโซโลน นีโอมัยซิน อะลูมิเนียมคลอไฮดรอกไซด์ และซัลเฟอร์ ที่ 612/25495 ก.ค 2549OpenPDF
58ตำรับยาสูตรผสมคลอเฟนิรามีน ลิโดเคน เฮ็กซาคลอโรฟีน เมธิลซาลิไซเลท เมนธอลและ แคมเฟอร์ ที่ 611/25495 ก.ค 2549OpenPDF
57ทะเบียนตำรับยาฟีนอล (Phenol) ชนิดใช้ภายนอกที่เป็นยาเดี่ยว |ที610 /25495 ก.ค 2549OpenPDF
56ตำรับยา Chlorinated soda solution , surgical BPC.1973 synonym: Dakin’s solution ที 609/25495 ก.ค 2549OpenPDF
55ยาสูตรผสมฟีนิลบิวตาโซน (Phenylbutazone) และเกลือของฟีนิลบิวตาโซน (Phenylbutazone) ที่มียาอื่นผสม | ที่ 1122 /25487 ธ.ค 2548OpenPDF
54ยาน้ำตราเป่าซิงซือ ที่ 205/254824 ก.พ. 2548OpenPDF
53ยาดีโกนอน (Degonon Tablets) | ที่ 54/254812 ม.ค 2548OpenPDF
52ยาน้ำเจี้ยนเซิน (JIANSHEN ORAL LIQUID) ที่ 53/254812 ม.ค 2548OpenPDF
51ยาน้ำตราเอกซ์-วัน | ที่ 29/25486 ม.ค 2548OpenPDF
50ตำรับยาที่ไม่แก้ไขทะเบียนตำรับยา เพื่อกำหนดมาตรฐานในการละลาย (dissolution) จำนวน 22 ตำรับ | ที่ 1068/254618 ธ.ค 2546OpenPDF
49ตำรับยาสำหรับสัตว์ทุกตำรับที่มีตัวยา Nitrofurazone, Furazolidone, Dimetridazole, Ronidazole | ที่ 451/25454 มิ.ย 2545OpenPDF
48ตำรับยาที่มีตัวยา Phenylpropranolamine | ที่ 559/25443 ก.ค 2544OpenPDF
47Terfenadine | คำชี้แจงเกี่ยวกับการเพิกถอน | ที่ 775/25437 ก.ย 2543OpenPDF
46Astemizole คำชี้แจงเกี่ยวกับการเพิกถอน | ที่ 774/25437 ก.ย 2543OpenPDF
45Troglitazone | คำชี้แจงเกี่ยวกับการเพิกถอน | ที่ 773/25437 ก.ย 2543OpenPDF
44Amineptine | ที่ 514/2543 18 มิ.ย 2543OpenPDF
43Fenfluramine และ Dexfenfluramine ที่ 226/25439 มี.ค 2543OpenPDF
42Quinoblue ของ บ. ที. พี. ดรักแลบบอราทอรี่ส์ (1969) จำกัด ที่ 744/25405 ก.ย 2540OpenPDF
41ตำรับยาผสมที่มีส่วนประกอบของ Ethisterone | ที่ 122/254010 ก.พ 2540OpenPDF
40ตำรับยาที่มีส่วนประกอบของ Ephedrine | ที่ 43/253718 ม.ค 2537OpenPDF
39ทะเบียนตำรับยาที่มีสูตรประกอบด้วย Dicyclomine + Doxylamine + Pyridoxine | ที่ 1033/253629 ธ.ค 2536OpenPDF
38ตำรับยาเดี่ยวและยาสูตรผสม ที่มี | ที่ 859/2536
     – Ethamivan เป็นส่วนประกอบอยู่ด้วยทุกรูปแบบ ยกเว้นตำรับยาเดี่ยวที่เป็น Injection และ Oral Solution 
     – ตำรับยาผสมที่มีสูตร Ethamivan + Etofylline + Ethamivan + Etofylline + Hexobendine dihydrochloride โดยมีเงื่อนไขในการใช้ยานั้นด้วย 
3 พ.ย 2536OpenPDF
37Mucopolysaccharide polysulfate ชนิดฉีด | ที่ 292/253628 เม.ย 2536
OpenPDF
36Lichlorphen Cap. ของ หจก. ลิวินเนอร์ฟาร์มาซูติคอล | ที่ 215/253629 มี.ค 2536OpenPDF
35Glafenine | ที่ 165/253615 มี.ค 2536OpenPDF
34Chlorpheniramine Maleate หจก. ลิวินเนอร์ ฟาร์มาซูติคอล | ที่ 961/253530 ธ.ค 2535OpenPDF
33Diclofenac Injection หจก. โรงงานมิลาโน | ที่ 959/253530 ธ.ค 2535OpenPDF
32Liver Extract โดย E. Denk O.H.G. , West Germany หสน. ศรีประสิทธิ์โอสถ | ที่ 958/253530 ธ.ค 2532OpenPDF
31Homogerin โดย R.P. Scherer GmbH. หจก. เค. พี. ดรั๊กส์ | ที่ 654/253519 มิ.ย 2535OpenPDF
30Loperamide ชนิดน้ำ ทั้งใน รูปชนิดน้ำเชื่อมและชนิดหยด ที่ 97/253510 ก.พ 2535OpenPDF
29ทะเบียนตำรับยาเม็ดคุม กำเนิดที่มีปริมาณ Estrogen และ Mestranol สูงกว่า 50 ไมโครกรัม | ที่ 349/253427 พ.ค 2534OpenPDF
28Asatuss Syrup, Phenylbutazone, Paracetamol ของ บ. เอเชี่ยนยูเนียน แลบบอราตอรี่ จก. ที่ 686/253431 ต.ค 2534OpenPDF
27ตำรับยาที่มีสูตรยาประกอบด้วย :- Diastase , Papain , Pancreatin , Thiamine Hydrochloride , Riboflavin , Nicotinamide , Diphenhydramine Hydrochloride , Iodochlorhydroxyquinoline , Homatropine Methylbromide , Methyl Polysiloxane (Simethicone) , Activated Charcoal และ Acetphenolisatin ที่ 336/253421 พ.ค 2534OpenPDF
26ทะเบียนตำรับยาแก้ปวด ที่มีคาเฟอีนผสมอยู่ทุกตำรับ ดังนี้ :- ตำรับยาที่มีส่วนผสมซึ่งประกอบด้วย | ที่ 328/2534 
     1. Aspirin + Paracetamol + Caffeine 
     2. Aspirin + Caffeine 
     3. Paracetamol + Caffeine 
     4. Dipyrone + Caffein 
     5. Dipyrone + Paracetamol + Caffeine 
     6. Famprofazone + Paracetamol + Propyphenazone + Caffeine 
     7. Dipyrone + Propyphenazone + Caffeine 
     8. Paracetamol + Salicylamide + Caffeine 
     9. Potassium Citrate + Sodium Salicylate + Antipyrin + Caffeine 
     10. Propyphenazone + Caffeine 
     11. Paracetamol + Propyphenazone + Caffeine 
     12. Salicylamide + Caffeine 
     13. Phenylbutazone + Salicylamide + Chloroquine Phosphate + Caffeine 
     14. Paracetamol + Carisoprodol + Caffeine 
     15. Paracetamol + Salicylamide + + Hyoscyamine Sulfate + Caffein 
     16. Antipyrin + Ethaverin + Diphemine Hydrochloride + Caffeine 
20 พ.ค 2534OpenPDF
25ตำรับยาผสมที่ใช้สำหรับ รักษาโรคหอบหืดที่มี ตัวยาสเตอรอยด์ ผสมอยู่ ยกเว้นชนิดฉีดพ่น (inhaler) | ที่ 1093/2533 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งที่ 518/253228 ส.ค. 2532

28 ธ.ค 2533
OpenPDF  
OpenPDF
24L-tryptophan ตำรับยาเดี่ยว | ที่ 867/25339 ต.ค 2533OpenPDF
23ยาบริษัท ฟาโรห์แลบ จำกัด | ที่ 866/25338 ต.ค 2533OpenPDF
22Tetracycline รวมทั้งอนุพันธ์และเกลือของยานี้ ที่มีจุดมุ่งหมายใช้สำหรับเด็ก -Tetracyclin ชนิดน้ำเชื่อม(Syrup) ยาน้ำแขวน ตะกอน (Suspension) ยาผงสำหรับยาน้ำแขวนตะกอน (Powder for oral suspension) และยาผงบรรจุซอง (Powder) – ตำรับยา Tetracycline ชนิดเม็ด หรือแคปซูลที่มีขนาดความแรงต่ำกว่า 250 mg. | ที่ 848/2533 3 ต.ค 2533OpenPDF
21ทะเบียนตำรับยาผสมของ Anabolic steroid กับ Vitamin หรือ Anabolic steroid กับ Cyproheptadine หรือ Anabolic steroid กับ Vitamin และ Cyproheptadine เฉพาะที่ ใช้ สำหรับเด็ก | ที่ 776/2533 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งที่ 519/253228 ส.ค. 2532

13 ก.ย 2533
OpenPDF  
OpenPDF
20ยาบริษัท ฟาโรห์แลบ จำกัด | ที่ 345/253315 มี.ค 2533OpenPDF
19ตำรับยาที่มี Procain Hydrochloride ที่เป็นยาใช้ภายนอก หรือใช้เฉพาะที่ทั้งที่เป็นตำรับยาเดี่ยวและตำรับยาผสม | ที่ 745/253218 พ.ย 2532OpenPDF
18ตำรับยาผสมระหว่าง Chloramphenicol กับ Nitrofurantoin , Sulfisoxazole และ Methylene Blue | ที่ 574/253213 ก.ย 2532OpenPDF
17ตำรับยาผสมระหว่าง Cyproheptadine กับ Vitamin และ Pizotifen กับ Vitamin | ที่ 573/253213 ก.ย 2532OpenPDF
16ตำรับยาผสม ที่ 519/2532 และ ที่ 776/2533
     – ทะเบียนตำรับยาผสมของ Anabolic steroid กับ Vitamin และ/หรือ Cyproheptadine เฉพาะที่ใช้สำหรับเด็ก 
     – ทะเบียนตำรับยา ที่มีส่วนประกอบเป็น Anabolic steroid ซึ่งระบุสรรพคุณเป็นยากระตุ้น ความอยากอาหารในเด็ก 
28 ส.ค 2532
13 ก.ย 2533
OpenPDF  
OpenPDF
15ตำรับยาผสมที่ใช้สำหรับรักษา โรคหอบหืดที่มีตัวยาจำพวก สเตอรอยด์ (Steroid) ผสมอยู่ ยกเว้นชนิดฉีดพ่น (Inhalation) | ที่ 518/2532 และ ที่ 1093/253328 ส.ค 2532
28 ธ.ค 2533
OpenPDF  
OpenPDF
14Pluvita-S 27 V Cap. ของ R.P. Scherer Pty. Ltd., Australia โดย หจก. ลีเอเบิ้ลเทรดดิ้ง | ที่ 261/253227 เม.ย 2532OpenPDF
13Chloramphenicol อนุพันธ์ และเกลือของสารนี้ (derivatives & its salts) รวมทั้งเกลือของอนุพันธ์ผสมอยู่ ซึ่งนำมาใช้ในสัตว์ที่ใช้ บริโภค (Food producing animals) ทุกรูปแบบ | ที่ 678/253121 ธ.ค 2531OpenPDF
12Danthron | ที่ 545/25316 ต.ค 2531OpenPDF
11Isopto Fenicol (ชื่อการค้า) | ที่ 423/253131 ส.ค 2531OpenPDF
10Suprofen | ที่ 421/253011 ส.ค 2530OpenPDF
9Vitamin B Complex บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด | ที่ 242/253020 เม.ย 2530OpenPDF
8Chloramphenicol ในรูป แบบชนิดผงบรรจุซอง | ที่ 187/253024 มี.ค 2530OpenPDF
7Hexoestrol | ที่ 417/252923 ก.ย 2529OpenPDF
6Isoxicam | ที่ 285/25293 ก.ค 2529OpenPDF
5ทะเบียนตำรับยาทุกตำรับ ที่มี Oxyphenbutazone อยู่ในสูตรตำรับ |ที่ 204/25292 พ.ค 2529OpenPDF
4ทะเบียนตำรับยาทุกตำรับ ที่มี Phenacetin ผสมอยู่ | ที่ 157/25273 เม.ย 2527OpenPDF
3Benoxaprofen | ที่ 217/252616 มิ.ย 2526OpenPDF
2ตำรับยาทุกตำรับที่มีตัวยาPhenformin & its salts | ที่ 430/252130 พ.ย. 2521OpenPDF
1Amidopyrine | ที่ 409/252129 ม.ค. 2522OpenPDF