คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แก้ไขทะเบียนตำรับยา

ลำดับคำสั่งที่ชื่อเรื่องDownloadวันที่ลงนามวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันครบกำหนด
541145/2562แก้ไขทะเบียนตำรับยาอมที่มีส่วนประกอบของยานีโอมัยซิน (Neomycin) แบซิเทรซิน (Bacitracin) หรือไทโรทริซิน (Tyrothricin)

(ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ)
PDF17 ต.ค. 256216 ธ.ค. 6215 มิ.ย. 63
53860/2562แก้ไขทะเบียนตำรับยากลุ่มยารักษาวัณโรค

(ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
PDF26 ก.ค. 25622 ก.ย. 622 มี.ค. 63
52576/2562เรื่อง แก้ไขทะเบียนตำหรับยาที่มีเออร์กอตตามีน (Ergotomine) เป็นส่วนประกอบสำหรับไมเกรน (Migraine)

(ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ)
PDF27 พ.ค. 256210 ก.ค. 626 ม.ค. 63
51615/2562แก้ไขทะเบียนตำรับยาแผนโบราณและยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณรูปแบบยาน้ำชนิดรับประทานที่มีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์

(ให้แล้วเสร็จภายใน 450 วัน นับตั้งแต่คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้)
PDF31 พ.ค. 256227 มิ.ย. 6220 ก.ย. 63
50279/2562แก้ไขทะเบียนตำรับยาที่มีข้อบ่งใช้แก้ท้องเสีย ชนิดรับประทาน สำหรับมนุษย์ ที่มีส่วนประกอบของยาฟูราโซลิโดน (Furazolidone) นีโอมัยซิน (Neomycin) หรือ ไดไอโอโดไฮดรอกซิควิน (Diiodohydroxyquin) รวมถึงชื่อสามัญทางยาอื่นที่หมายถึงยาไดไอโอโดไฮดรอกซิควิน

(ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
PDF25 ก.พ. 256210 ก.ค. 627 ม.ค. 63
49193/2562แก้ไขทะเบียนตำรับยาแผนโบราณสำหรับมนุษย์ที่มีส่วนประกอบของฟ้าทะลายโจร

(ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
PDF8 ก.พ. 256210 เม.ย. 628 ต.ค. 62
48204/2562แก้ไขทะเบียนตำรับยาที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ ชนิดรับประทาน (ฉบับที่ 2)

(ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เมษายน 2562)
PDF12 ก.พ. 256220 ก.พ. 623 เม.ย. 62
471510/2561แก้ไขทะเบียนตำรับยาเซทิไรซีนรูปแบบเม็ด (Cetirizine tablet)

(ให้แล้วเสร็จภายใน 365 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
PDF28 พ.ย. 256112 ก.พ. 6212 ก.พ. 63
461419/61แก้ไขทะเบียนตำรับยาที่มีส่วนประกอบของฟ้าทะลายโจร

(ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
PDF8 พ.ย. 256126 ธ.ค. 6125 มิ.ย. 62
45817/2561แก้ไขทะเบียนตำรับยาพิเพอราซีน (Piperazine) ตำรับยาเดี่ยว ชนิดรับประทาน

(ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
PDF20 มิ.ย. 256113 ก.ค. 6110 ม.ค. 62
44455/2561แก้ไขชื่อสามัญทางยาของตัวยาสำคัญในฉลากและเอกสารกำกับยาของทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ 2)

(ให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
PDF18 เม.ย. 256124 เม.ย. 6126 เม.ย. 62
43427/2561แก้ไขทะเบียนตำรับยาเดี่ยวและยาสูตรผสมที่มีส่วนประกอบของยาฟีนาโซไพริดีน(Phenazapyridine) ชนิดรับประทาน

(ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
PDF4 เม.ย.256124 เม.ย. 6122 ต.ค. 61
42352/2560แก้ไขชื่อสามัญทางยาของตัวยาสำคัญในฉลากและเอกสารกำกับยาของทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน

(ให้แล้วเสร็จภายใน 365 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจนุเบกษา)
PDF10 มี.ค. 256024 เม.ย. 6025 เม.ย. 61
41329/2560แก้ไขทะเบียนตำรับยาที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ ชนิดรับประทาน

(ให้แล้วเสร็จภายใน 365 วัน นับแต่วันที่คำสั่งนี้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
PDF20 ก.พ. 25604 เม.ย. 604 เม.ย. 61
402346/2559แก้ไขทะเบียนตำรับยา Ketonazole ชนิดรับประทาน

(ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
PDF19 ธ.ค 255913 ม.ค. 5912 ก.ค. 60
39293/2559แก้ไขทะเบียนตำรับยาสูตรผสม Cyproterone acetate และ Ethinyl estradiol

(ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับแต่วันที่คำสั่งนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
PDF8 ก.พ 255919 มี.ค. 5915 ก.ย. 59
381636/2558แก้ไขทะเบียนตำรับยารามิพริล (Ramipril)

(ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
PDF28 ก.ย 255828 ก.ย. 589 พ.ค. 59
371056/2558แก้ไขทะเบียนตำรับยาไฮดรอกซีเอทิล สตาร์ช[Hydroxyethyl starch (HES)

(ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่คำสั่งนี้ประกาศในราชกิจจาบุเบกษา)
PDF29 มิ.ย 25584 ส.ค. 58
4 ส.ค. 59
361113/2557แก้ไขทะเบียนตำรับยาที่มีแคลซิโทนิน (Calcitonin) เป็นส่วนประกอบ

(ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับแต่วันที่คำสั่งนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
PDF25 ส.ค 255722 ต.ค. 5720 เม.ย. 58
35450/2557แก้ไขทะเบียนตำรับยาสูตรนิโคลซาไมด์ (Niclosamide) และฟีนอล์ฟธาลีน (Phenolphthalein)

(ให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี นับจากวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
PDF31 มี.ค 255716 พ.ค. 5717 พ.ค. 58
34942/2556แก้ไขทะเบียนตำรับยา epoetinชนิด alfaและ beta (ประกาศในราชกิจานุเบกษา เล่มที่ 130 ตอนพิเศษ 159ง ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556)

(ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
PDF26 มิ.ย 255618 พ.ย. 5619 พ.ย. 57
331679/2555แก้ไขทะเบียนตำรับยาไนมิซุไลด์ (Nimesulide)

(ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับแต่วันที่คำสั่งนี้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
PDF13 พ.ย 255525 ธ.ค. 5523 เม.ย. 56
32260/2555แก้ไขทะเบียนตำรับยาโอมีพราโซลชนิดแคปซูล (Omeprazole Capsules)
(ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
PDF17 ก.พ 255526 มี.ค. 5523 ก.ย. 55
312131/2553แก้ไขทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันที่ปรากฏอยู่ในตำรายาที่รัฐมนตรีประกาศ
(ให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี นับแต่วันถัดจากวันที่คำสั่งฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
PDF25 พ.ย 255329 ธ.ค. 5330 ธ.ค. 55
30986/2553แก้ไขทะเบียนตํารับยา สูตรผสมนิโคลซาไมด์ (Niclosamide) และฟีนอล์ฟธาลีน (Phenolphthalein)

(ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 180 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
PDF20 พ.ค 255323 มิ.ย. 5320 ธ.ค. 53
291269/2552แก้ไขทะเบียนตํารับยาสำหรับสัตว์ที่มียาอะซิโพรมาซีน (Acepromazine) เป็นส่วนประกอบ

(ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
PDF8 ก.ย 25522 เม.ย. 531 มิ.ย. 53
281114/2552แก้ไขทะเบียนตํารับยาแอสไพรินด้านคุณภาพมาตราฐาน

(ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
PDF20 ส.ค 255226 มี.ค. 5327 มี.ค. 54
27857/2551แก้ไขทะเบียนตํารับยาที่มีแอสไพรินเป็นส่วนประกอบ

(ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 365 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
PDF14 ส.ค 255117 ต.ค. 5116 ต.ค. 52
หลักเกณฑ์การยื่นขอแก้ไขทะเบียนตํารับยา ให้กําหนดมาตรฐานและวิธีทดสอบการละลาย (Dissolution)PDF7 พ.ค 255114 ม.ค. 5214 ม.ค. 53
251106/2550แก้ไขทะเบียนตํารับยาไบซาโคดิล (Bisacodyl) ชนิดรับประทานออกฤทธิ์ทันที

(ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
PDF7 พ.ย 255025 ม.ค. 5124 ก.ค. 51
24718/2550แก้ไขทะเบียนตำรับยาสูตรผสมอัลโลพูรินอล (Allopurinol) และเบนซ์โบรมาโรน (Benzbromarone)

(ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
PDF10 ส.ค 25502 มิ.ย. 5129 พ.ย. 51
23547/2549แก้ไขทะเบียนตำรับยา (ให้ตัดข้อบ่งใช้ในการรักษาสิว ออกตามที่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาชนิดใช้ภายนอกที่มีสเตอรอยด์เป็นส่วนประกอบ จำนวน 13 ตำรับ)

(ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
PDF14 มิ.ย 254919 ก.ค. 4915 ม.ค. 50
22309/2546แก้ไขทะเบียนตำรับยาฉีดปราศจากเชื้อที่มีจุกยางเป็นส่วนประกอบของภาชนะบรรจุยา

(ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับตั้งแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
PDF27 มี.ค 254611 เม.ย. 468 ต.ค. 46
21179/2546แก้ไขทะเบียนตำรับยาที่มี ยาซีซาไพรด์ (Cisapride) เป็นส่วนประกอบอยู่

(ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
PDF11 ก.พ 254628 ก.พ. 4629 พ.ค. 46
26390/2551แก้ไขทะเบียนตำรับยาให้ กำหนดมาตรฐานและวิธีทดสอบการละลาย (Dissolution)

(ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
PDF8 เม.ย 255116 มิ.ย. 5116 มิ.ย. 52
201140/2543แก้ไขทะเบียนตำรับ ซึ่งมียาฟีนิลโปรปาโนลามีน (Phenylpropanolamine)

(ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
PDF14 ธ.ค 254319 ธ.ค. 4316 มิ.ย. 44
191037/2543แก้ไขทะเบียนตำรับยากลุ่มยาเม็ดคุมกำเนิดหลังร่วมเพศที่ประกอบด้วยโปรเจสโตเจน (Progestogen High Dose)

(ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
PDF15 พ.ย 254327 ธ.ค. 43
24 มิ.ย. 44
18213/2540แก้ไขทะเบียนตำรับยากลุ่มยาเม็ดคุมกำเนิดหลังร่วมเพศที่ประกอบด้วยโปรเจสโตเจนในขนาดสูง (Progestogen High Dose)

(ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
PDF12 มี.ค 254015 พ.ค. 4011 พ.ย. 40
1771/2540แก้ไขทะเบียนตำรับยาเทอร์เฟนาดีน (Terfenadine) ให้กำหนดมาตรฐานและวิธีทดสอบการละลาย (Dissolution)

(ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันถัดวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
PDF24 ม.ค 254015 เม.ย. 4012 ต.ค. 40
16184/2539เพิกถอนคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 439/2537 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2537 เรื่องแก้ไขทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันที่เป็นยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาหรือยาควบคุมพิเศษให้มีชื่อสามัญทางยาในฉลากและเอกสารกำกับยา

(คำสั่งฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป)
PDF13 มี.ค 253918 เม.ย. 3918 เม.ย. 39
15598/2537แก้ไขทะเบียนตำรับยารักษาอาการปวดศีรษะไมเกรน (Migraine) ที่มีเออร์กอตอัลคาลอยด์ (Ergot Alkaloids) เป็นส่วนประกอบ

(ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่ง)
PDF26 ส.ค 253722 ก.พ. 38
1451/2537แก้ไขทะเบียนตำรับยาผสมที่ประกอบด้วยไดไพโรน (Dipyrone) กับยาแก้เกร็ง (Antispasmodic Drug)

(ให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
PDF19 ม.ค. 253719 ม.ค. 3718 ก.ค. 37
13439/2537แก้ไขทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันที่เป็นยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่อันตรายหรือยาควบคุมพิเศษให้มีสามัญทางยาในฉลากและเอกสารกำกับยา (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) (ขยายระยะเวลาให้ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบันที่เป็นยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศาปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 439/2537 ลง วันที่ 29 มิถุนายน 2537 จาก 240 วัน ออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2538 เป็นต้นไป)PDF 29 มิ.ย 2537 18 ส.ค. 3716 เม.ย. 38
12309/2537แก้ไขทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันที่เป็นยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษให้มีชื่อสามัญทางยาในฉลากและเอกสารกำกับยา (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)

(ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่ง)
PDF11 เม.ย 25384 พ.ค. 3815 ก.ค. 38
11965/2536แก้ไขทะเบียนตำรับยาที่มียามีเบนดาโซล (Mebendazole)

(ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่ง)
PDF30 ธ.ค 253628 มิ.ย. 37
10843/2536แก้ไขทะเบียนตำรับยาที่ต้องกำหนดมาตรฐานและวิธีทดสอบความสม่ำเสมอของปริมาณตัวยาสำคัญในหนึ่งหน่วย (Content Uniformity)

(ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่ง)
PDF3 พ.ย 25362 พ.ค. 37
9780/2536แก้ไขทะเบียนตำรับยาสูตรยาบำรุงร่างกาย บำรุงโลหิตผสมคาเฟอีนและสูตรยาฮอร์โมนผสมคาเฟอีน

(ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่ง)
PDF20 ต.ค 253618 เม.ย. 37
8218/2536แก้ไขทะเบียนตำรับยา 36 รายการที่จะต้องกำหนดมาตรฐานและวิธีทดสอบการละลาย (Dissolution)

(ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่ง)
PDF29 มี.ค 253625 ก.ย. 36
7194/2536แก้ไขทะเบียนตำรับยาที่มีอีเฟดรีน (Ephedrine) เป็นส่วนประกอบอยู่

(ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2536)
PDF23 มี.ค 253627 พ.ค. 36
6193/2536แก้ไขทะเบียนตำรับยาบรรเทาหวัดผสมคาเฟอีน (Caffeine)

(ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2536)
PDF23 มี.ค 253627 พ.ค. 36
5965/2535แก้ไขทะเบียนตำรับยามีเบนดาโซล (Mebendazole)

(ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่ง)
PDF30 ก.ย 253528 มี.ค. 36
4211/2535การแก้ไขทะเบียนตำรับยา ที่มี ยาโลเพอราไมด์ (Loperamide) เป็นส่วนผสมอยู่ด้วย

(ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่ง)
PDF16 เม.ย 253513 ต.ค. 35
3214/2534แก้ไขทะเบียนตำรับยาแก้ปวดที่มีส่วนผสมคาเฟอีน (Caffeine)

(ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2534)
PDF22 มี.ค 254320 พ.ค. 34
2158/2534การแก้ไขทะเบียนตำรับยาที่ประกอบด้วยแอล – ทริปโตแฟน (L – Tryptophan)

(ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่ง)
PDF27 ก.พ 253427 พ.ค. 34
1253/2526การแก้ไขทะเบียนตำรับยา ซึ่งมียาฟีนาซีติน (Phenacetin) เป็นยาเดี่ยวหรือยาผสม

(ให้แล้วเสร็จภายใน 31 มกราคม 2527)
PDF18 ก.ค 252631 ม.ค. 27