9. กำหนดด่านนำเข้ายาที่เป็นเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์รวมทั้งเกลือของสารดังกล่าว

ลำดับเรื่อง  กำหนดด่านนำเข้ายาที่เป็นเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็น
สารออกฤทธิ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์รวมทั้งเกลือของสารดังกล่าว
วันที่ลงนามเอกสาร
6ฉบับที่ 67 ก.พ. 2561PDF
5ฉบับที่ 530 พ.ย. 2559PDF
4ฉบับที่ 45 มี.ค. 2555PDF
3ฉบับที่ 32 ต.ค. 2549PDF
2ฉบับที่ 214 ก.ค. 2548PDF
1ฉบับที่ 120 พ.ค. 2546PDF