8. การกำหนดด่านนำเข้า

ลำดับเรื่อง ด่านนำเข้าซึ่งยาที่เป็นเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ รวมทั้งเกลือของสารดังกล่าว วันที่ลงนามเอกสาร
10กำหนดด่านนำเข้ายา (ฉบับที่ 10)7 ก.พ. 2561PDF
9กำหนดด่านนำเข้ายา (ฉบับที่ 9)2 ส.ค. 2560PDF
8กำหนดด่านนำเข้ายา (ฉบับที่ 8)30 พ.ย. 2559PDF
7กำหนดด่านนำเข้ายา (ฉบับที่ 7)5 มี.ค. 2555PDF
6กำหนดด่านนำเข้ายา (ฉบับที่ 6)5 ม.ค. 2554PDF
5กำหนดด่านนำเข้ายา (ฉบับที่ 5)2 ต.ค. 2549PDF
4กำหนดด่านนำเข้ายา (ฉบับที่ 4)25 พ.ย. 2547PDF
3กำหนดด่านนำเข้ายา (ฉบับที่ 3)2 มิ.ย. 2546PDF
2กำหนดด่านนำเข้ายา (ฉบับที่ 2)10 ต.ค. 2543PDF
1กำหนดด่านนำเข้ายา13 ก.พ. 2534PDF